25 september 2013 Klankbordgroep bijeenkomst in de Schommel

Sinds 1999 zijn we als klankbordgroep Molenaarsgraaf/Brandwijk actief om allerlei leefbaarheidkwesties aan te pakken. Dat ging vaak over betrekkelijk eenvoudige zaken als speelplaatsen, recreatieplekken, bankjes enz., maar ook bij verkeersituaties en bestemmingsplannen schoven we aan tafel om namens u de wensen van het dorp in te brengen.

De gemeente zal de klankbordgroep steeds meer als gesprekspartner zien. Beslissingen die een dorp aangaan, zullen steeds vaker ook daadwerkelijk in het dorp, door inwoners en betrokkenen genomen worden. Dat wij zelf beslissen over onze dorpen is natuurlijk een goede zaak. We willen daarom van de klankbordgroep een stevig platform maken met afvaardigingen van alle verenigingen en organisaties die belangen hebben in onze dorpen, een stevige dorpsraad die zelf breed gedragen plannen bij de gemeente in kan brengen.

De gemeentelijke budgetten zullen niet meer automatisch in ieder dorp besteed worden, ze worden ingezet daar waar initiatieven zijn. Hoe breder gedragen hoe beter.

Daarom mag uw organisatie niet ontbreken op de volgende klankbordgroep avond.

Woensdag  25 september 2013
20.00 uur
De Schommel, van Arkelstraat 13a Molenaarsgraaf

Tijdens deze bijeenkomst willen we de nieuwe taken en vorm met u bespreken. Ook de huisvesting van verenigingen willen we die avond onder uw aandacht brengen. De meeste verenigingen hebben een onderkomen, (eigen gebouwen, huren of delen met anderen) er zijn ook verenigingen met plannen om op te knappen en uit te breiden, welke ontwikkelingen zijn er en wat verwachten wij met elkaar van de gemeente in deze?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *