Bewoners denken mee over bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt herzien. Daaraan voorafgaand willen de Gemeente en RBOI samen met de klankbordgroep een basis leggen voor een goed plan. Daarom is de klankbordgroep gevraagd actief mee te denken over bestaande kwaliteiten, kansen en knelpunten in het dorp. Samen met de (veld) inventarisatie van RBOI kunnen zo uitgangspunten voor het op te stellen bestemmingsplan worden geformuleerd.
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is vooral het goed reguleren van de bestaande situatie, een verstandige blik op de toekomst is daarbij echter altijd welkom.

Op maandag 16 maart zullen bewoners en medewerkers van de gemeente en RBOI samen om de tafel gaan zitten.

De volgende vragen kunnen daarbij aan de orde komen:

  • Wat vindt u de mooiste plek van het dorp, waarom is dat zo?
  • Wat zou u willen veranderen en hoe wordt het dan?
  • Waarom woont/werkt/leeft u graag in uw dorp, wat moet daarvoor vooral blijven?
  • Hoe waardeert u het groen, waar is nog echte groene ruimte aanwezig?
  • Hoe beoordeelt u de huidige bouwmogelijkheden bij woningen / andere functies?
  • Hoe staat u tegenover het toestaan van extra woningen op grote percelen binnen het dorp?
  • Welke voorzieningen mist u, waar zouden die een plek moeten krijgen?
  • Hoe kijkt u aan tegen de verkeerssituatie en het parkeren?
  • Heeft u last van bedrijvigheid in het dorp, of wordt uw bedrijf juist belemmerd?

De klankbordgroep zoekt gericht 15 personen bij elkaar die een afspiegeling vormen van de inwoners van Brandwijk en Molenaarsgraaf. Mocht u niet benaderd zijn, maar toch graag mee willen denken, dan kunt u contact op nemen met de klankbordgroep, in overleg is het waarschijnlijk wel mogelijk om toch deel te nemen. Uw ideeën kunt u natuurlijk altijd kenbaar maken via het contactforumlier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *