Dorpsplan

Van mei 2008 tot januari 2009 heeft de klankbordgroep van Brandwijk-Molenaarsgraaf gewerkt aan een integraal plan voor de toekomst. Een dorpsplan waarin aangeven is wat bewoners belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp, wat moet behouden blijven, wat kan beter? In het dorpsplan zijn alle knelpunten, wensen en ideeën op een rijtje gezet en vertaald in concrete plannen. Daarmee wordt duidelijk wat er leeft in Molenaarsgraaf-Brandwijk en op welke zaken de klankbordgroep en gemeente zich moet richten.

“Wie kan er beter bedenken hoe een dorp er uit moet zien, dan de inwoners zelf.”

Op 10 en 11 juni 2008 zijn bijeenkomsten geweest waarop ideeën, wensen en knelpunten geïnventariseerd werden. Daarna is een overzicht van opmerkingen gemaakt en zijn de opmerkingen gebundeld tot een staalkaart van maatregelen. Met al deze maatregelen is de klankbordgroep de afgelopen maanden aan de slag gegaan om een concept Dorpsplan voor Molenaarsgraaf en Brandwijk op te stellen. In het concept dorpsplan worden 48 punten genoemd die in samenwerking met gemeente, instanties en/of verenigingen en bewoners opgepakt gaan worden in de komende jaren.

Hoofdlijnen van het dorpsplan zijn:

 • Saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid versterken
 • Ruimtelijke kwaliteit en herkenbaarheid versterken
 • Verbeteren van de communicatie.

Zo zal o.a aandacht worden geschonken aan verkeersveiligheid, voorzieningen versterken/behouden en huisvesting. Van januari tot maart kunnen inwoners reageren op de plannen en evt prioriteiten aangeven. Verschillende ideeën vereisen meer onderzoek en denkwerk. (Natuurspeelplek, accommodatie voor verenigingen, dorpsplein en/of evenementen terrein, wonen) Daarvoor zullen werkgroepen samengesteld worden. Mensen die daar aan deel willen nemen, kunnen dat kenbaar maken bij de klankbordgroep. Het dorpsplan is op 2 maart 2009 aangeboden aan de gemeente. Het dorpsplan is opgesteld onder externe begeleiding vanuit de Vereniging Kleine Kernen Zuid-Holland.

www.vkkzh.nl

Nieuwsberichten

 

Actiepunten

 • 1.a Versterken van de gemeenschapszin
 • 1.b Naleven van afspraken
 • 2.a Saamhorigheid fysiek vormgeven
 • 2.b Plattelandskarakter
 • 2.b Verkeerssituatie verbeteren
 • 3.a Communicatie met overheden
 • 3.a Communicatie met overheden 
 • 3.b Communicatie met inwoners
 •  

  no images were found

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *