1.a Versterken van de gemeenschapszin

Voor de leefbaarheid van een dorp is de gemeenschapszin en het verenigingsleven van groot belang. Het gaat hierbij om de mate waarin men zich onderdeel voelt van de dorpssamenleving, daarin wil participeren en bereid is om ook een actieve inbreng te leveren. De gemeenschapszin en verenigingsleven is de drijvende kracht achter veel initiatieven, die in een dorp ondernomen worden.

Binnen deze hoofdstroom is een onderverdeling gemaakt in een drietal aspecten:

  • ontwikkelen van sociaal-culturele activiteiten waarbij dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
  • bestaande voorzieningen versterken en zo mogelijk nieuwe voorzieningen ontwikkelen.
  • saamhorigheid versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *