3. Kleinschalige zorgvoorziening

De Klankbordgroep vraagt aan de gemeente om in samenwerking met de Klankbordgroep te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het inrichten van een zorgpunt, naar het voorbeeld van Graafzicht, liefst in combinatie met een concentratie van de medische- en zorginstellingen en een kleinschalige zorgvoorziening. Daarbij wordt ook gekeken naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een consultatiebureau voor ouderen in Molenaarsgraaf-Brandwijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *