6. Eben-Haëzerschool

De Klankbordgroep overlegt met personeel, ouders en oud-leerlingen van de Eben-Haëzerschool om te inventariseren in hoeverre men het als een probleem ervaart dat de school tussen twee dorpssamenlevingen in staat. In dat overleg wordt ook bezien of men oplossingen ziet om de leerlingen van de Eben-Haëzerschool van meet af aan bij de betreffende dorpsgemeenschap te laten horen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *