1.b Naleven van afspraken

In een samenleving worden afspraken gemaakt over de wijze waarop men zich gedraagt. Vaak zijn dat stilzwijgende afspraken (zo doen we dat hier), maar vaak staan ook afspraken in regels en wetten op papier. Voor het goed functioneren van een samenleving is het van belang, dat men zich houdt aan deze omgangsvormen. Daarom zal, zeker als een deel van de samenleving zich ergert, er op toegezien moeten worden, dat de afspraken nageleefd worden.

Binnen deze hoofdstroom is een onderverdeling gemaakt in een tweetal aspecten:

  • versterken van de onderlinge verantwoordelijkheid
  • handhavend optreden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *