10. Overleg rondom hangplek

De Klankbordgroep overlegt met betrokkenen bij de “hangplek” op het voetbalveldje in Brandwijk (jeugd, buurtbewoners, politie, groenonderhoud, gemeente, jeugdbeleid, etc). In dat overleg wordt geïnventariseerd wat de overlastproblemen zijn en wordt bekeken hoe dat mogelijk opgelost kan worden. Vervolgens worden met alle betrokkenen afspraken gemaakt en worden de afspraken nageleefd. Ook worden afspraken gemaakt voor beter onderhoud van het terrein.

Nav een overleg met buurtbewoners is gekozen om op het speelveld de speelfunctie te benadrukken en een verhard veld met doeltjes te realiseren. In de dugout kan gezellig gepraat worden. Om evt geluidsoverlast te beperken zal meer groen om de dugout geplaatst worden. (voorjaar 2013)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *