17. Centraalpunt/dorpsplein

Actiepunt:

De Klankbordgroep stelt een werkgroep in, die zich buigt over de mogelijkheden om een centraal punt  in het dorp te creëren en om een evenemententerrein aan te leggen. De Klankbordgroep stelt een (beperkt) budget beschikbaar voor een summiere ondersteuning door een bureau, dat kwaliteiten heeft om het gebied van ruimtelijke ontwikkeling van kernen. Op basis van het draagvlak voor de eerste globale schetsen besluit de Klankbordgroep of men op deze weg verder wil en wordt samenwerking met de gemeente gezocht.

Proces:

In het proces rondom vorming van de gemeentelijke visie op de dorpskernen, heeft de klankbordgroep een te vormen centrale plaats aan de orde gesteld. Deze ideeen zijn in de visie opgenomen. Deze visie is een basis voor het nieuw te vormen bestemmingsplan.

Resultaat:

Foto’s:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *