18. Woningbouw

De Klankbordgroep vraagt aan de gemeente om in nieuwbouwplannen te bouwen naar behoefte, waarbij specifiek aandacht besteed wordt aan de mogelijkheden voor starters en senioren om in het dorp te (blijven) wonen.

Acties:

In het plan voor Molenaarsgraaf Oost zal plaats zijn voor appartementen (voor starters). Er is een wijziging in de indeling doorgevoerd zodat de speelgelegenheid dichter bij de gezinswoningen gesitueerd wordt.

De gemeente Molenwaard heeft de starterslening weer ingevoerd. Ook bestaande huizen worden op deze manier beter bereikbaar voor starters.

Eind 2012 zijn de regels rondom mantelzorg aangepast, zodat een aanpassing aan een woning makkelijker gerealiseerd kan worden. Wilt u mantelzorg verlenen aan mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd, dan is er geen verdere indicatie nodig. We hopen dat senioren zo langer in het dorp kunnen blijven wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *