19. Woningbehoefte

De Klankbordgroep Stelt een werkgroep in, die in samenwerking met Woningstichting Tablis en de gemeente helderheid krijgt op gebied van de woonbehoefte en doorstroommogelijkheden in Molenaarsgraaf-Brandwijk. De bestaande woonvisie en eventuele andere onderzoeken worden daarbij betrokken. Mogelijk voert de werkgroep ook aanvullend onderzoek uit in Molenaarsgraaf-Brandwijk. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen vervolgens aanbevelingen gedaan worden gericht op het vergroten van de doorstroom, zowel binnen de huur- als de koopsector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *