20. Beeldkwaliteitsplan

Actiepunt:

De Klankbordgroep vraagt aan de gemeente om in samenwerking met de dorpsbewoners een beeldkwaliteitsplan voor het dorp op te stellen, waaraan nieuwbouw en verbouw in de toekomst moet voldoen. In dat beeldkwaliteitsplan worden de ruimtelijke kwaliteiten, zoals lintbebouwing, groene doorkijkjes, plattelandskarakter, ruimte, etc. van het dorp beschreven. Ook wordt aangegeven hoe de ruimtelijke kwaliteit kan worden versterkt. Eventuele nieuwbouw, uitbreidingswijken en ook verbouw van bestaande bebouwing moet in de toekomst voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit het beeldkwaliteitsplan.

Proces:

Graafstroom heeft als sinds 2001 een beeldkwaliteitsplan, ook door het monumentenbeleid wordt aandacht geschonken aan de ruimtelijke kwaliteit.
Om tot welstandsbeleid te komen is ook een uitgebreide beeldanalyse opgesteld. Sinds 2004 heeft Graafstroom een welstandsnota, waar het beeldkwaliteitsplan aan ten grondslag lag.

Meer over de beeldanalyse:
http://graafstroom.dedigitalewelstandsnota.nl/site/algemeen/beeldanalyse.html

De digitale welstandnota is te downloaden:

Resultaat:

Beeldkwaliteitsplan is er, is sinds 2004 ondergebracht in de Welstandsnota.
In de nieuwsbrief van december 2009 hebben wij dat onder de aandacht van de inwoners gebracht. Hiermee is dit actiepunt afgerond!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *