22. Speelplaatsen in woonwijken

Actiepunt:

De Klankbordgroep vraagt aan de gemeente om bij herstructurering van de nieuwbouwwijken speelplaatsen tussen de bebouwing aan te leggen.

Toelichting:

Tot enige jaren geleden waren enkele wipkippen en het trapveld de enige speelplaatsen in de dorpen. Een wipkip kun je moeilijk een speelplaats noemen. Het trapveld ligt achteraf, waardoor er weinig sociale controle is. Zulke speelvelden in combinatie met groenvoorzieningen geven een ruim gevoel binnen een dorpskern. Als 10-tallen gezinnen vanuit hun woonkamer of keuken op een speelveld kunnen kijken, is er automatisch meer sociale controle.

Als een nieuwbouwwijk grondig vernieuwd wordt (wat nog wel enige jaren kan duren) zal dit punt meegenomen worden in de plannen.

In 2005 is het schoolplein van de Overstap midden in het dorp ingericht als openbaar speelterrein, in de nieuw te bouwen wijken Kerkweg-west en in Molenaarsgraaf is ook aandacht voor speelgelegenheid in de straat. Dat zullen echter kleinschalige speelplaatsen zijn.

Proces:

Resultaat:

– Zandspeelplaats Magnolia (na tips van inwoners gekozen voor dit type speelgelegenheid)
– Speelhuisje Irenestraat (Initiatief inwoners)
– Schoolplein is gezelliger gemaakt, speciaal voetbalveldje aangelegd. (initiatief “De Overstap”)

Foto’s:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *