24. Doorkijkjes

De verwevenheid van buitengebied en bebouwde kom in de vorm van doorkijkjes vanaf wegen naar de polder is een belangrijke kwaliteit van het gebied. Helaas zijn in de bebouwde kom al veel van deze kwaliteitsplaatsen dichtgebouwd. De Klankbordgroep vraagt de gemeente in het bestemmingsplan te regelen, dat de doorkijkjes gehandhaafd blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *