2.b Verkeerssituatie verbeteren

De verkeerssituatie van het dorp is een bijzondere. Van origine zijn de plattelandswegen in het gebied smal en binnen de bebouwde kom vaak ingeklemd tussen woningen en water. Ook in de naoorlogse nieuwbouwwijken is vaak een smal wegpatroon toegepast. Hierdoor ontstaan, als gevolg van het huidige autobezit, parkeerproblemen. Gezocht wordt naar eigentijdse oplossingen, die passen binnen de plattelandsstructuur van het dorp.

Binnen deze hoofdstroom onderscheidt de Klankbordgroep een vijftal aspecten:

  • parkeerproblematiek in de oudere nieuwbouwwijken
  • Weginrichting in de kern
  • langzaam verkeer
  • snelheidsremming
  • Voorzieningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *