26. Straten en parkeren in oude nieuwbouw

De Klankbordgroep vraagt aan de gemeente om in de oudere nieuwbouwwijken van Molenaarsgraaf-Brandwijk integraal te bekijken hoe het wegenpatroon beter aan kan sluiten bij de huidige eisen der tijd. Het zal een totaalstudie zijn waarin aandacht besteed wordt aan: wegbreedte; bereikbaarheid voor noodhulpdiensten; parkeren op eigen grond; eigentijds wegprofiel; plattelandskarakter; prioriteit voor voetgangers en fietsers; geschiktheid voor kinderwagens, rolstoelen en rollators; extra parkeerplaatsen; rijrichting; enz.. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om eventuele veranderingen uit te voeren in samenhang met regulier wegonderhoud, onderhoud van het rioolstelsel, ontkoppeling van hemelwaterafvoer, inrichten 30-km zone, etcetera. Deze ideevorming en herinrichtingen zullen in nauw overleg en afstemming met de betreffende wijkbewoners plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *