3.a Communicatie met overheden

De klankbordgroep is in het verleden opgericht om als klankbord te dienen voor de gemeente. Nieuwe plannen en projecten die van invloed zijn op de leefbaarheid van Molenaarsgraaf-Brandwijk werden voorgelegd aan de Klankbordgroep met het verzoek erop te reageren. Deze functie blijft bestaan, maar de Klankbordgroep wil zich –o.a. door dit dorpsplan- meer geschraagd voelen vanuit de bevolking. De Klankbordgroep stelt in het overleg met de gemeente leefbaarheidspunten aan de orde, die vanuit de dorpsbevolking zijn aangedragen.

Binnen deze hoofdstroom onderscheidt de Klankbordgroep vier aspecten:

  • Dorpsoverstijgende onderwerpen die via de Beleidsgroep aan de orde worden gesteld.
  • Dorpszaken, die relatief eenvoudig oplosbaar zijn en die in een overleg met de gemeente aan de orde kunnen komen.
  • Beleidsmatige zaken, waarvoor eerst nog nieuw beleid, of verandering van bestaand beleid noodzakelijk is.
  • “Klein leed”, kleine zaken, die de Klankbordgroep als een soort klachtenloket doorgeeft aan de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *