42. Nette tuinen bij huurwoningen

De Klankbordgroep vraagt bij Woningstichting Tablis aandacht voor het onderhouden van de heggen en voortuinen en opruimen van rommel bij de huurwoningen waar de woningstichting verantwoordelijk voor is.

Proces:

De tuinen waarvan gedacht werd dat de heg te veel zicht belemmerde, voldoen aan de regels. Met Tablis is contact geweest over minder nette tuinen. Het is belangrijk om concrete zaken te melden, zodoende kan er aandacht aan geschonken worden.

(september 2012) De minder nette tuinen zijn weer onder de aandacht gebracht. Burgemeester en ambtenaren hebben contact gehad, Tablis is weer op hun taak gewezen.

Resultaat:

Foto’s:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *