Inwoners Brandwijk en Molenaarsgraaf maken dorpsplan

In de gemeente Graafstroom is al jaren aandacht voor jeugdbeleid en leefbaarheid.  In plattelandsdorpen wordt leefbaarheid een groot deel bepaald door verenigingen en het samen actief zijn van inwoners. De gemeente heeft daarom in 2001 in alle kernen

dorpsplan

klankbordgroepen opgezet, daarin zitten inwoners van de dorpen en een raadslid is voorzitter.

De invloed van de klankbordgroep is in bijna iedere straat merkbaar. In Brandwijk-Molenaarsgraaf zijn diverse speelplaatsen met meedenken van bewoners ingericht. Het trapveld en het opengestelde schoolplein van basisschool “De Overstap” zijn de meest in het oog springende projecten.  Ook fietspaden, plantenbakken, bankjes, paaltjes, prullenbakken en hondenpoepbakken waren onderwerpen van gesprek. Onlangs is een recreatiesteiger aan De Kikker gerealiseerd. Naast deze opzichzelfstaande projecten denkt de klankbordgroep ook na over de toekomstige ontwikkelingen in de dorpen.

In Brandwijk-Molenaarsgraaf wil de klankbordgroep een integraal plan voor de toekomst opstellen. Een dorpsplan waarin bewoners aangeven wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp, wat moet behouden blijven, wat kan beter? In een dorpsplan worden alle knelpunten, wensen en ideeën op een rijtje gezet en vertaald in concrete plannen. Daarmee wordt duidelijk wat er leeft in Molenaarsgraaf-Brandwijk en op welke zaken de klankbordgroep en gemeente zich moet richten.

“Wie kan er beter bedenken hoe een dorp er uit moet zien, dan de inwoners zelf.”
Op 10 en 11 juni zijn bijeenkomsten gepland waarop ideeën, wensen en knelpunten geïnventariseerd worden. Het zal geen traditionele vergadering worden. Op een leuke en eenvoudige manier kan elke aanwezige een inbreng leveren. Ervaringen in andere dorpen leert, dat de deelnemers aan het eind van de avond vaak verrast zijn over alles wat naar voren is gebracht.
De eerste avond in “de Schommel” is echt iedere inwoner uit Molenaarsgraaf en Brandwijk uitgenodigd, de tweede avond (in de Boerenklaas) is vooral voor mensen die  betrokken zijn bij verenigingen. De verenigingen zijn alle per brief uitgenodigd “Wij hopen dat er veel mensen meedenken, maar vooral dat er veel ideeën geopperd worden.” Overigens kunnen dorpsbewoners die op 10 juni verhinderd zijn nog aanschuiven op 11 juni.

Het dorpsplan wordt opgesteld onder externe begeleiding vanuit de Vereniging Kleine Kernen Zuid-Holland. Er is een plan van aanpak gemaakt. Door een deel van de klankbordgroep is een korte beschrijving gemaakt van de ontwikkelingen in de dorpen. Door middel van de bewonersavonden willen de Klankbordgroep alle ideeën, wensen en suggesties die in het dorp leven op het spoor komen. De verzamelde ideeën en knelpunten zullen per thema gebundeld worden en in themagroepen geanalyseerd. Daarna worden oplossingsrichtingen bedacht. Het is de bedoeling om uiteindelijk in november het dorpsplan aan te bieden aan de gemeente.

Meer over dorpsplan…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *