Klankbordgroep

Wie zijn wij?

In plattelandsdorpen wordt leefbaarheid voor een groot deel bepaald door verenigingen en het samen actief zijn van inwoners. De gemeente Graafstroom heeft daarom in 2000 in alle kernen klankbordgroepen opgezet, daarin zitten inwoners van het dorp en een raadslid als voorzitter. Het is de bedoeling om knelpunten en wensen op het gebied van leefbaarheid te inventariseren en oplossingen voor te dragen. De klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf heeft onder andere de volgende zaken aangedragen bij de gemeente: parkeren in de dorpstraat, trapveld, speelplein “de overstap”, herinrichting Anemoon, recreatiesteiger “de kikker” en sinds juni 2008 deze website.

Leden van de klankbordgroep:

  • Arco Bikker (voorzitter, gemeenteraadslid)
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..

Doelstellingen

In plattelandsdorpen wordt leefbaarheid voor een groot deel bepaald door verenigingen en het samen actief zijn van inwoners. De gemeente Graafstroom heeft daarom in 2000 in alle kernen klankbordgroepen opgezet, daarin zitten inwoners van het dorp en een raadslid als voorzitter. Het is de bedoeling om knelpunten en wensen op het gebied van leefbaarheid te inventariseren en oplossingen voor te dragen.

De klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf heeft onder andere de volgende zaken aangedragen bij de gemeente: parkeren in de dorpstraat, trapveld, speelplein “de overstap”, herinrichting Anemoon, recreatiesteiger “de kikker” en sinds juni 2008 deze website.

Werkwijze Klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep zijn actieve inwoners van Brandwijk of Molenaargraaf en zien wat er speelt in de dorpen. Belangrijker is nog de inbreng van andere inwoners. Heeft u een idee of wens; spreek gewoon één van klankbordgroepleden aan en dan kan wellicht uw idee verwezenlijkt worden of het knelpunt oplost.

Alles wat de leefbaarheid van de inwoners van Brandwijk en Molenaarsgraaf kan bevorderen kan door de klankbordgroep aangedragen worden bij de gemeente.

Om één en ander te realiseren wordt jaarlijks door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld. Wanneer de klankbordgroep een idee volledig heeft uitgewerkt, wordt het voorstel voorgelegd aan een beleidsgroep. In deze beleidsgroep zitten vertegenwoordigers uit de klankbordgroepen uit alle kernen.

Als het idee de goedkeuring van de beleidsgroep heeft, kan het vervolgens aan het college van B&W worden voorgelegd. Indien het college instemt, kan het daarna worden uitgevoerd.

De beleidsgroep komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar. De klankbordgroepen komen voorafgaand aan de beleidsgroepvergadering bij elkaar.

Meer over de Klankbordgroep: