Historie

De klankbordgroep ontstaan in 2000 en is een initiatief van de gemeente Graafstroom. In eerste instantie om in per kern de knelpunten rondom jeugdbeleid op te lossen. In 10 stappen de totstandkoming en eerste jaren op een rij.

1. Beslissing

Op 7 juni 1999 besloot de gemeenteraad een aanzet te geven om te komen tot gemeenschappelijk jeugdbeleid.

2. Inventarisatie (06-1999)

Als eerste moest geïnventariseerd worden hoe het er voor staat met de jeugd in Graafstroom.
Inventarisatielijsten zijn rondgestuurd naar besturen, werkgroepen, kortom naar zoveel mogelijk mensen die met jeugd te maken hebben.

Een aantal opvallende zaken uit de enquête

3. Jeugd op het gemeentehuis. (09-1999)

Huis aan huis werden uitnodigingen verspreid om jeugdigen op te roepen naar het gemeentehuis te komen. Spannend voor de betrokkenen; hoeveel zullen er komen, hoe zal het lopen. De jeugd heeft zich van een goed kant laten zien. ±30 jongeren namen de moeite om naar Bleskensgraaf te komen. De eerste avond werden in groepjes stellingen en vragen besproken en een foto-opdracht gegeven. Kijk in je eigen dorp wat moet blijven, wat veranderd moet worden, wat wil je onder de aandacht brengen.

De volgende avond had de jeugd hun vrienden meegebracht. De opkomst was bijna verdubbeld. Er werd een collage van de foto’s gemaakt (binnenkort te zien in het gemeentehuis) en daarna werden de belangrijkste aandachtspunten door de jeugd aan elkaar gepresenteerd.

Voorbeelden aandachtspunten van de jeugd

4. Beleidsgroep (06-10-1999)

De beleidsgroep die vanaf 6 oktober 1999 werkzaam is, voert enquêtes uit onder de basisscholen, deze worden door Dhr. Broer en Dhr. Kruijthoff geanalyseerd.

5. Kerngroepen (13-01-2000)

Donderdag 13 januari werden de kerngroepen voor het eerst bij elkaar geroepen. Zij moesten aan de slag met de punten en de foto’s die de jeugd genoemd had op eerdere bijeenkomsten. De 3 belangrijkste zaken die door de jeugd uitgekozen waren, moesten omgezet worden in beleid.

6. Jeugddebat (24-03-2000)

In Molenaarsgraaf/Brandwijk heeft de kerngroep besloten iets af te wijken van het voorgeschreven proces. We wilden meer jeugd betrekken bij het proces. Op 24 maart 2000 hebben we de jeugd uitgedaagd om te debatteren in een “Lagerhuis”-situatie. Er kwamen nu 65! jeugdigen die hun standpunten heel goed wisten te verwoorden. Er werden heel veel goede ideeën aangedragen.
Op die avond konden jongeren hun overige ideeën op papier zetten. We kregen nog ruim dertig ingevulde formulieren!

Inventarisatie Reacties

7. Uitwerking tot beleidsnota

De beleidsgroep werd ondersteund door een bureau, maar dit bleek een te stadse aanpak te hebben en er werd besloten om met mensen uit de eigen gemeente de verspilde tijd in te halen. In voorjaar en zomer zijn alle items verwerkt tot deelnota’s door mensen uit de gemeente: politie, middenstand, leerkrachten, een huisarts, een jeugdouderling enz.

8. De Jeugdconferentie (14-11-200?)

In het najaar werd een grote jeugdconferentie gehouden waar de Nota Jeugdbeleid in grote lijnen gepresenteerd werd. Jeugd en betrokken konden reageren, aanvullen enz..
In het kort kwam het er op neer dat:

  • Er voldoende gecommuniceerd moet blijven worden met jeugd en betrokken instanties
  • De verkeersveiligheid ook door de jeugd heel belangrijk gevonden wordt
  • De wensen van de jeugd vooral slaan op onderhoudsachterstanden, trapveldjes die nat, hobbelig enz. zijn
  • Het openbaar vervoer niet optimaal is.

9. Enquête (08-2004)

In 2004 is een enquête gehouden onder betrokken van het jeugdbeleid om een beeld krijgen van de stand van zaken omtrent de actiepunten rondom het jeugdbeleid. Tevens wilde de gemeente inzicht krijgen in de behoeften/actiepunten voor de toekomst. De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in de nieuwe nota jeugdbeleid.

10. Nieuwsbrieven

Om de inwoners van Brandwijk en Molenaargraaf op de hoogte te houden is de klankbordgroep vanaf 2004 begonnen met het opzetten van nieuwsbrieven, deze zijn onderaan deze pagina te vinden.