Invertarisatie Jeugd

Bij de start van het opstellen van jeugdbeleid werd geïnventariseerd hoe het er voor staat met de jeugd in Graafstroom. Inventarisatielijsten zijn rondgestuurd naar besturen, werkgroepen, kortom naar zoveel mogelijk mensen die met jeugd te maken hebben.

Even een aantal opvallende zaken uit de enquête.

Gezond gevoel

De jeugd van Graafstroom beoordeelt hun gezondheidstoestand doorgaans positief. Slechts 3% ervaart de eigen gezondheid matig en niemand slecht. Dit zijn gunstige resultaten.

Wat houdt de jeugd bezig

Onze jeugd houdt zich voornamelijk bezig met de eigen identiteit, relaties, school/opleiding en de situatie thuis. Ze houden zich vrijwel niet bezig met zaken als werkeloosheid, discriminatie en het milieu.

Graafstroom gelovig

Graafstroom is een gemeente met een duidelijke protestants christelijke signatuur. Dit kwam in het onderzoek ook duidelijk naar voren. 81% van de jongeren is gelovig opgevoed. (waarvan 70% protestants-christelijk) Even ter vergelijking: in Dordrecht zegt 37% gelovig opgevoed te zijn.

Vrijetijdsbesteding

Sporten neemt duidelijk af met de leeftijd. Boven de 17 jaar doet 45% van de jongeren helemaal niet meer aan sport.
Als het over uitgaan binnen de gemeente gaat, springen de dorpshuizen eruit. (64%) Er wordt in Graafstroom nog weinig gebruik gemaakt van de computer, nog geen 20% zit dagelijks achter de pc. TV-kijken doen we minder dan gemiddeld; Graafstroom 61% dagelijks, in Zuid-H 75%.